Гаряча лінія (03548) 2-14-16
Sl

 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 пл.Ринок 1, м. Бережани, Тернопільська область, 47501  mrada@ber.te.ua

ПОДАТКОВА

За кожне стаціонарне джерело забруднення необхідно подати окрему декларацію екологічного податку

 

Якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забрудненняабо спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (різні коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ)), то такий платник податкузобов’язанийподатидо відповідного контролюючого органу за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктівподаткову деклараціюекологічного податку щодо кожного такого стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо.

Невід’ємною частиною податкової декларації є дев’ять типів додатків, з яких шість розрахунків. Відповідний тип розрахунку забезпечує обчислення податкового зобов’язання за окремим видом об’єкта оподаткування та, зокрема, додатки 1-3 – для кожного джерела забруднення (по кожному КОАТУУ місця розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів).

Відтак суб’єкт господарювання, який має кілька стаціонарних джерел забруднення що здійснюють викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, об’єктів за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди КОАТУУ різні), зобов’язаний подати до відповідного контролюючого органу (по кожному КОАТУУ контролюючого органу) за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію екологічного податку.

До декларації такий суб’єкт складає відповідний розрахунок (додаток) щодо кожного стаціонарного джерела забруднення, що здійснює викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин,об’єкту за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкту (по кожному КОАТУУ) окремо.

 

Особливості обліку фізичних осіб-підприємців, які провадять незалежну професійну діяльність

 

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, то вона обліковується в контролюючих органах як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

В такому випадку дана фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою №5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Водночас в довідці за формою №4-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові платника податків обов’язково зазначається «Фізична особа-підприємець» та вказується вид професійної діяльності (наприклад: «Фізична особа-підприємець, нотаріус»).

Варто зазначити, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративної територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то такий нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця, подавши заяву за формою №5-ОПП з позначкою «Облік за неосновним місцем обліку».

 

На Тернопільщині до бюджету надійшло майже 359 млн гривень

 

З початку року платники податку на додану вартість Тернопільщини спрямували до державного бюджету 358,6 млн гривень цього податку або 103,9% прогнозного показника. Зокрема, у серпні до бюджету надійшло 63,9 млн грн ПДВ.

Сплату податку на додану вартість забезпечили 2518 суб’єктів господарювання, серед яких 2163 юридичних осіб та 355 фізосіб-підприємців.

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до адміністративних витрат та враховується при визначенні фінансового результату

 

Згідно з Податковим кодексом України об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень р. ІІІ Податкового кодексу України.

При цьому, з урахуванням п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до адміністративних витрат та враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).

Крім того, п. 137.6 ст. 137 Податкового кодексу України визначено, що податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 Податкового кодексу України щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

 

Повторна реєстрація платником ПДВ новий електронний рахунок

 

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість регулюються ст. 2001 Податкового кодексу України та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №569 (далі – Порядок №569).

Електронний рахунок відкривається платнику податку Державною казначейською службою  автоматично на безоплатній основі.

Згідно з п. 6 Порядку №569 Державна казначейська служба відповідно до вимог ст. 69 Податкового кодексу України надсилає Державній фіскальній службі повідомлення про відкриття електронного рахунка/додаткового електронного рахунка у день його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронних рахунків.

У випадку повторної реєстрації особи платником податку відповідно до п. 8 Порядку №569 такому платнику відкривається новий електронний рахунок.

 

Про основні проблемні питання у роботі суб’єктів господарювання та шляхи їх вирішення говорили на зустрічі у Тернопільській митниці ДФС

 

Нагадаємо, що з початку минулого місяця 2016 року на пунктах митного контролю запрацювала автоматизована система «Єдине вікно», яка є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з держслужбовцями. Дана система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати його державного контролю.

Нещодавно з метою вирішення проблемних питань, що виникають у роботі суб’єктів господарювання, в Тернопільській митниці ДФС проведено зустріч керівництва митниці з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларантами, митними брокерами та представниками Асоціації платників податків України в Тернопільській області.

Учасники заходу обговорили основні проблемні питання, які виникають при реалізації Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року №364.

Окрім цього, присутнім розповіли про переваги використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, а також про нюанси здійснення митного оформлення шляхом подачі заяв про оформлення у позаробочий час, вихідні та святкові дні.

Наприкінці зустрічі присутні обговорили й інші проблемні питання та висловили сподівання щодо подальшої якісної співпраці.

 

Кошти, сплачені роботодавцем за навчання та отримання спеціальності працівниками, не оподатковуються ПДФО

 

Організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки, не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Окрім цього, до складу оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.

Відтак кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи і отримання спеціальності, та сума яких у 2016 році не перевищує 1903 грн за кожний місяць навчання, за умови дотримання інших норм, визначених Податковим кодексом України, а також витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника).

 

Мешканці Тернопільщина на розвиток армії спрямували майже 87 мільйонів гривень

 

З початку року жителі області перерахували до бюджету 87,6 млн грн військового збору. Виконання прогнозного показника становить 107,8%.

За словами начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігоря Комендата, порівняно з січнем-серпнем минулого року надходження військового збору зросли на 20,1% або на 14,5 млн гривень.

Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання мінімальної заробітної плати, результати заходів з протидії "конвертним" розрахункам та легалізація найманих працівників, адже, як відомо, військовий збір сплачується з легальних доходів.

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: пл.Ринок 1, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: mrada@ber.te.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА